Pilhagsängen

Inom ramen för ”Leva landskap” ingår biotopförbättring av Pilhagsängen på Ölands Museum Himmelsberga. Det innebär bland annat att vi jobbar med att förbättra förutsättningarna för den naturliga slåtterängsfloran. Vi använder traditionella metoder som mossrivning, slåtter med skärande redskap och efterbete.

Pilhagsängen midsommar_DSC_0095