Kulturarvsdagar 2016 – LONA

Tidens rörelser på mellersta Öland

Kulturarvsdagar med LONA i Stora hallen 3 – 11 september 2016. Öppet 3-4 och 10-11 september kl. 11 – 17. Fri entré till Stora hallen.

Några av hembygdsföreningarna på Ölands mittland ställer ut gamla och nya fotografier från projekt där ideella krafter tillsammans lyft fram natur- och kulturvärden i hembygdens landskap. Vi visar också vårt LONA-projekts arbete med restaureringen av Pilhagsängen här på museet. Vi får se några goda exempel på vad lokalt engagemang och gemensamma arbetsinsatser kan åstadkomma.

 

Långlötleden

– en ca 6 km lång vandringsled genom ett varierat odlingslandskap röjdes fram av Långlöts hembygdsförening tillsammans med skogsstyrelsens röjarlag och Ölands Hembygdsförbunds LONA-projekt ”Leva landskap”. Se bilder från röjningsarbetet och gamla och nya fotografier från platser längs Långlötleden!

 

Bostorps fornborg i Norra Möckleby

– hembygdsföreningen har med ideella krafter röjt fram en länge ”dold” fornborg i Mittlandsskogen och gjort den tillgänglig för allmänheten.

 

Pilhagsängen på Ölands Museum Himmelsberga

– restaurering av museets egen slåtteräng med hjälp av ideella krafter har ökat den biologiska mångfalden inne  på museets område. Tre säsonger med mossrivning och slåtter med skärande och klippande redskap har gynnat resterna av den naturliga floran och antalet arter har ökat.

 

Nya LONA-projekt på Öland presenteras söndag den 11 september från kl. 12.00 i Hedvigs

Lyssna till hur andra har gjort och ta tillfället att nätverka med andra som har idéer om nya projekt. Få råd om hur ni själva kan gå vidare med era goda idéer.

Välkommen att ta kontakt med oss i förväg om du vill presentera något under dagen!

logotyper_Mittlandsprojekt

Kulturarvsaffisch 2016_Himmelsberga

EHD_KAD_logo_text